Vad händer när jag lägger till en annan bank eller finansiellt institut?

Alla utgifter kommer att kategoriseras och visas i appens grafer så att du får en mer samlad bild över dina utgifter.