Kan jag ansluta extrakort?

Ja, anslut på samma sätt som för huvudkortet.

Så här ansluter du ett kort till Apple Pay