skydd-vid-ID-stold.jpg

Skydd vid ID-stöld

När och vad gäller skydd vid ID-stöld?

Försäkringen Skydd vid ID-stöld gäller om du skulle bli bestulen på dina ID-handlingar, t.ex. körkort eller pass. Du kan då ersättas för kostnader att skaffa nya handlingar, exempelvis avgifter och kostnader för fotografering. Du kan även få ersättning för kostnader till följd av obehörigt användande av dina ID-handlingar, t.ex. kostnader för juridiskt ombud eller kostnader för obehöriga uttag/köp.

Högsta ersättningsbelopp är 50 000 kr per skadehändelse.

Läs mer om försäkringen ID-stöld i den kompletterande reseförsäkringen.

Om olyckan är framme

Har du råkat ut för en skada som du behöver anmäla? Skadeanmälan registrerar du direkt på Europeiska ERVs hemsida.

re:member more: Ordinarie årsavgift 295 kr. Aviavgift vid e-faktura 0 kr (pappersfaktura 39 kr). Kreditränta f.n. 16,24 % (2022-01-01), rörlig. Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,78 % utan årsavgift (17,00 % med årsavgift) och det sammanlagda belopp som ska betalas är 21 714 kr (avbetalningsbelopp i snitt 1 810 kr/mån) med årsavgift. Det sammanlagda beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader och att 39 räntefria dagar utnyttjas samt att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag. 

Kontantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag är 1,75 % på valutakursen. Betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskulden återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock lägst 200 kr, men högst skulden på kontot. Avtalet gäller tillsvidare och ångerrätt gäller.

Kreditgivare: EnterCard Group AB (org. nr. 556673-0585) 105 34 Stockholm. Företaget står under tillsyn av Finansinspektionen.