Varför kan jag inte få viss information via e-mail eller varför kan inte en anhörig få information som gäller mitt konto?

Banker och kreditmarknadsbolag har banksekretess. Detta innebär att alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med en bank eller ett kreditmarknadsbolag faller under sekretess oavsett om det rör sig om skriftliga eller muntliga uppgifter. 

Läs hela svaret