ordlista-privatlan.jpg
Vad vill du förverkliga?

Upptäck fördelarna med ett privatlån från re:member.

Läs mer

Ordlista: Privatlån

Här hittar du förklaringar till vanligt förekommande ord och termer som används när man talar om krediter och lån utan säkerhet.

A-D

Amortering
Det belopp som betalas av på ett lån vid varje betalningstillfälle. Utöver amortering betalar du ränta.

Avgift
En avgift är pengar du betalar för en tjänst.

Annuitet
Totalbeloppet en låntagare betalar i ränta och amortering varje månad.

Annuitetslån
Ett lån där du betalar samma belopp varje månad under hela återbetalningstiden. I början är amorteringsdelen liten medan räntedelen är stor. Efterhand blir förhållandet det omvända.

Autogiro
Automatisk betalning som sker vid ett visst bestämt datum, vanligtvis en av de sista dagarna varje månad. Pengarna dras automatiskt från ditt bankkonto.

Banksekretess
Banksekretess innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt. Hur mycket information om en bankkund som är sekretessbelagd är reglerad i lagen om banksekretess.

Betalningsplan
En översikt som visar hur och när lånet ska återbetalas. Planen ska visa det belopp som ska betalas varje månad, hur lång tid lånet är tecknat på samt hur amorteringar, räntor och avgifter är fördelade.

Betalningspåminnelse
En betalningspåminnelse skickas ut om räkningen inte betalats innan förfallodatum, för att påminna om att betalning saknas.

Betalningsvillkor
Anger på vilket sätt och inom vilken tid betalning ska ske, till exempel den sista dagen varje månad.

Borgenär
Den som lånar ut pengar. Ska inte förväxlas med borgensman.

Bundet lån
En typ av lån där du betalar en fast ränta under lånets hela löptid. Räntan påverkas inte av svängningarna på räntemarknaden.

E-G


Effektiv ränta
Visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive ränta och avgifter, som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift.

Fast ränta
Fast ränta är motsatsen till rörlig ränta och kallas även bunden ränta. Vid fast ränta är räntesatsen bestämd under en viss tid, till exempel ett, tre eller fem år. Fördelen är att du vet den exakta månadskostnaden under hela bindningstiden och slipper bekymra dig för hur räntan rör sig. En fast ränta påverkas inte av svängningarna på räntemarknaden.

Fordringsägare
Den man är skyldig pengar.  

Förfallodag
Sista datum för betalning av en faktura.

Gäldenär
Någon som har en skuld till någon annan.

H-L

Inkasso
Om du inte betalar ett lån eller en räkning i tid så kan du få ett inkassokrav, vilket är ett hot om att rättsliga åtgärder kommer att vidtas om du inte betalar. Inkasso kan utföras av den ursprungliga kreditgivaren eller ett privat inkassoföretag.

Inkassoavgift
Ett inkassoföretag som skickar ut ett betalningskrav har rätt att lägga till en avgift om högst 180 kronor. Avgiften kallas inkassoavgift eller inkassokostnad.

Inkassoföretag
Privat företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.

Inkassokrav
Ett inkassokrav skickas till den som inte betalat sin faktura i tid. En varning måste alltid skickas innan skulden hamnar hos inkasso. Om inkassokravet är korrekt är det viktigt att du ser till att betala in skulden inom den tid som anges i kravet, annars går ärendet vidare till Kronofogden och du riskerar att få en betalningsanmärkning.

Kortavgift
En avgift som kortutgivaren och banken tar ut för att genomföra en kortbetalning. I Sverige är det förbjudet för butiker att ta ut avgifter från kunder som betalar med kort. Avgiften måste med andra ord betalas av butiken.

Kredit
Pengar som lånas av en bank mot betalning av räntor.

Kreditgivare
Den som lånar ut pengar, även kallat långivare.

Kreditgräns
Gränsen för hur mycket du får låna baserat på en kreditupplysning.

Kreditprövning
När du ansöker om ett lån eller ett kreditkort görs en granskning av din privatekonomi för att undersöka om du har förutsättningar att klara av ditt åtagande. Ofta föregås kreditprövningen av en kreditupplysning.

Kreditupplysning
Information från ett kreditupplysningsföretag om en privatpersons eller företags betalningsanmärkningar, inkomster och skulder. Om någon har tagit en upplysning på dig får du alltid en kopia på kreditupplysningen skickad till dig, så att du kan se vem som har bett om den och vilken information som har lämnats ut.

Kreditupplysningsföretag
Ett kreditupplysningsföretag är ett företag som samlar in och säljer kreditinformation om företag och privatpersoner.

Kreditvärdighet
Är en bedömning av en privatpersons eller ett företags betalningsförmåga. Din kreditvärdighet avgör hur mycket du kan låna och villkoren för lånet.

Kronofogden
En statlig myndighet, som bland annat har som uppgift att se till obetalda skulder blir betalda. Kronofogden kan besluta om utmätning, vilket betyder att något du äger, till exempel en bil eller del av din lön, ska användas för att betala din skuld.

Lånekalkyl
Är ett räkneverktyg på nätet som beräknar kostnaden för ett lån. re:members lånekalkyl är enkel att använda. Genom att välja önskat lånebelopp och återbetalningstid ser du direkt vad månadskostnaden blir för lånet.

Lån utan säkerhet
Ett lån utan säkerhet betyder att du inte behöver sätta någon egendom i pant för lånet. re:members privatlån är ett exempel på ett lån utan säkerhet.

M-P

Medsökande
En ytterligare person som står på lånet tillsammans med huvudsökande. Både huvudsökande och medsökande är solidariskt betalningsskyldiga.

Nominell ränta
Den angivna årliga räntan på ett lån, med undantag för bankavgifter. För att få en översikt över de totala kostnaderna för ett lån, måste du titta på den effektiva räntan.

Privatlån
Ett lån utan säkerhet, vilket betyder att du inte behöver sätta någon egendom i pant för lånet.

Påminnelseavgift
Den avgift som långivaren kan begära av dig när det skickas ut en betalningspåminnelse.

Q-Ö

Rak amortering
Rak amortering innebär att du betalar av lånet med samma belopp (amortering) vid varje tillfälle. I takt med att skulden minskar, minskar även räntan. Med andra ord blir månadskostnaden lägre för varje månad som går.

Refinansiering
Att samla flera lån och krediter i ett och samma lån. Genom att samla dina lån kan du ofta minska din totala månadskostnad. Kallas även skuldkonsolidering.

Ränta
Ränta är kostnaden för att låna pengar. Räntan uttrycks i procent av lånebeloppet.

Ränteavdrag
Ränteavdrag är en skattereduktion och innebär att du får dra av 30 procent av de räntor du betalar.

Räntefri kredit
Räntefri kredit innebär att du kan köpa något när du behöver det och betala senare utan att betala någon ränta på beloppet.

Rörlig ränta
Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden.

Skuldebrev
Är ett skriftligt avtal som du får skriva på när du tar ett lån. I skuldebrevet står det hur mycket du lånar och hur och när lånet ska återbetalas.

Skuldkonsolidering
Att samla flera lån och krediter i ett och samma lån. Genom att samla dina lån kan du ofta minska din totala månadskostnad. Kallas även refinansiering.

Skuldrådgivare
En skuldrådgivare har till uppgift att hjälpa personer som har svårt att betala sina skulder. Skuldrådgivaren går igenom situationen och kommer med förslag på lösningar. Det finns både offentliga och privata skuldrådgivare. Enligt lag ska alla kommuner erbjuda skuldrådgivning.

Sms-lån är mindre lån utan säkerhet, ofta med kort återbetalningstid och med hög ränta.

Smålån är mindre lån, till exempel små konsumentlån eller kreditkortsskulder.

Uppläggningsavgift
En avgift som banker/finansinstitut kan ta ut för att lägga upp ett lån.re:member privatlån: Räntan är rörlig och bestäms individuellt, årsränta är f.n. 4,95 % - 19,95 % (2022-01-01). Återbetalningstid 1 - 15 år. Baserat på ett lån om 100 000 kr återbetalat under 5 år, nominell ränta 7,95%, uppläggningsavgift 395 kr betalar du 2 033 kr i månaden vid betalning med e-faktura, effektiv ränta är 8,43 % och totalt belopp att betala är 121 995 kr. För fullständiga villkor klicka här.