laneskydd-plus.jpg
Privatlån från re:member

Läs mer om privatlån från re:member och testa vår lånekalkylator!

Läs mer här

Låneskydd Plus

Tänk dig att du skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Med re:members låneskydd kan du få en ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Låneskydd Plus hjälper dig med dina månatliga betalningar för ditt lån hos re:member vid ofrivillig arbetslöshet, arbetsoförmåga, omsorg för sjukt barn/nära anhörig och dödsfall.

Vad täcker försäkringen?

 • Vid ofrivillig arbetslöshet täcks hela månadskostnaden varje månad där arbetslösheten varar i minst 30 dagar i följd. Ersättning lämnas från dag 31 och upp till 12 månader (gäller ej egenföretagare)
 • Vid minst 20 % tillfällig arbetsoförmåga/sjukskrivning täcks hela månadskostnaden varje månad vid sjukskrivning som varar i minst 30 dagar i följd. Ersättning lämnas från dag 31 och upp till 12 månader
 • Vid sjukhusvistelse över 7 dagar för egenföretagare täcks hela månadskostnaden i upp till 3 månader (gäller endast egenföretagare)
 • Vid omsorg för sjukt barn eller nära anhörig täcks hela månadskostnaden varje månad från dag 31, efter 30 dagars sammanhängande tillfällig frånvaro och upp till 12 månader
 • Vid dödsfall täcks din utestående skuld, upp till 350 000 kr

Vad kostar försäkringen?

Premien är 8,9 % per månad av din månadskostnad för lånet. Månadskostnaden hittar du i dina lånedokument men var uppmärksam på att månadskostnaden kan ändra sig.

Prisexempel:

Månadskostnad:      Premie per månad:
kr 1 000                     kr 89
kr 3 000                     kr 267
kr 5 000                     kr 445
kr 7 000                     kr 623

• Premien beräknas i procent av låntagarens månadskostnad varje månad 

Förköpsinformation 

Här hittar du en sammanfattning av försäkringen, information i enlighet med försäkringsförmedlarlagen och distans och hemförsäljningslagen.

Fullständiga villkor för Låneskydd Plus

Ladda ner villkoren för försäkringen här

Hur tecknar jag Låneskydd Plus?

Du tecknar Låneskydd Plus via Mina Sidor.

Du kan även teckna försäkringen genom att fylla i ansökningsblanketten och posta till:

Entercard Group AB
R1 Kundservice
105 34 Stockholm

Om du önskar få ansökan och annan information hemskickad är du även välkommen att kontakta Kundservice på 0771-15 00 15

Våra samarbetspartners

Vi erbjuder Låneskydd Plus i samarbete med försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters och Willis Towers Watson Sweden AB.

När olyckan har inträffat 

Har du råkat ut för en skada som du behöver anmäla? Gör din anmälan direkt på webben eller använd våra blanketter nedan.

 • Skadeanmälan via webben - Logga in med BankID för att anmäla skada, skicka in löpande kompletteringar eller se status på ditt skadeärende.
 • Skadeanmälan med blankett - Använd följande kontaktuppgifter:
  Willis Towers Watson Sweden AB, Box 7273, 103 89 Stockholm
  E-post: betalningsskydd@willis.com
  Telefonnummer: 08-5463 5996

Skadeanmälningsblanketter kan laddas ner här: 

Arbetslöshet (gäller ej för egenföretagare)

Arbetsoförmåga

Sjukhusvistelse (gäller endast för egenföretagare)

Vård av barn eller nära anhörig

Dödsfall 

re:member privatlån: Räntan är rörlig och bestäms individuellt, årsränta är f.n. 6,35 % - 21,35 % (2023-05-30). Återbetalningstid 1 - 15 år. Baserat på ett lån om 220 000 kr återbetalat under 12 år, nominell ränta 9,85%, uppläggningsavgift 395 kr betalar du 2 615 kr i månaden vid betalning med e-faktura, effektiv ränta är 10,35 % och totalt belopp att betala är 376 536 kr. För fullständiga villkor klicka här.